Student Life

Institutional SRC

WSU SRC MEMBERS 2021/2022

Name

Portfolio

Email

Mr Mangisa Bathandwa

President

mangisabathandwa@gmail.com

Mr Amanda Sogoni

Secretary-General

sogonikross@gmail.com

Mr Mjadu Lubabalo 

Academic Officer

mjadulusta@gmail.com

Mr Mtyingizane Sinethemba

Policy & Transformation Officer 

Samkelise19@gmail.com

Mr. Papani Wandile

Student Services Officer

Warras2016@gmail.com

Mr. Okuhle Ntshintshi

Additional member

okuhlentshintshi@gmail.com

Mr. Masibulele Mevana

Additional member

mevanasibulele@gmail.com

Ms. Nyimbana Zandisiwe

Additional member

nopanyimbana@gmail.com

Ms. Ngqutyana Anathi

Additional member

nngqutyana@gmail.com

Mr. Ngcala Zipho

Additional member

 Zipho405@gmail.com

Mr. Siwa Onke

Additional member

0nkesiwa@gmail.com

Mr. Bakajana Sipho

Additional member

Siphosjwee2gmail.com

 BUFFALO CITY CAMPUS 
Mr Batandwa Mangisa Premier mangisabathandwa@gmail.com 
Mr Masibulele Mevana Secretary-General mevanamasibulele@gmail.com 
Mr Okuhle Ntshintshi Academic Officer Okuhlentshintshi@gmail.com
Ms Siviwe Cele Social and Welfare Celesiviwe93@gmail.com
Mr Siphesihle Bango Sports & Culture Xhangabs98@gmail.com
Ms Siyamthanda Nonduna Treasurer snonduna@gmail.com
Lisakhanya Nywagi Site Co-ordinator lisakhanyanywagi@gmail.com
Mr Phikolomzi Mkoba Site Co-Ordinator piko@gmail.com
Policy and Transformation
BUTTERWORTH CAMPUS   
Mr Ngcala Zipho Lusanda Premier zipho405@gmail.com
Mr Sogoni Amanda Secretary-General sogonikross@gmail.com 
Ms Ngqulatya Anathi Academic Officer nngqulatya@gmail.com
Ms King Elennore Social & Welfare elennoreking95@gmail.com
Mr Nontlanga Sabelo Sports, Arts & Culture khodesatheking19@gmail.com
Ms Ndlela Wendy Oko Mazande Treasurer wendyndlela684@gmail.com
MTHATA CAMPUS 
Mr Papani Wandile Premier warras2016@gmail.com
Mr Mjadu Lubabalo Secretary-General mjaduluusta@gmail.com
Mr Nyangeni Abongile Social and Welfare Jacketnyangeni06.gmail.com
Mr Mtyingizane Sinethemba Academic Officer Samkelise19@gmail.com
Mr Sbobi Lwandiso Sports & Culture lwandiso.sibobi@gmail.com
Mr Jeqe Minentle Treasurer Minentlejeqe98@gmail.com
 Mr Mgilane Malwande  Deputy Premier  Mgilanems9212@gmail.com
Mr Sibhayi Asive Deputy Secretary asivebhayi@gmail.com
Ms Mnyaka Sandisiwe Site Coordinator ZMK mnyakazizikaz@gmail.com
Mr Eric Tyabule Site Coordinator NMD erictyabule@gmail.com 
Ms Njapha Nobuhle Policy and Transformation lubanzi281@gmail.com
KOMANI CAMPUS 
Ms Zandisiwe Nyimbana Premier nopanyimbana@gmail.com
Mr Sipho Bakajana Secretary-General siphosjwee@gmail.com
Mr Onke Siwa Academic Officer onkesiwa99@gmail.com
Mr Sanda Marwarwa Sports & Culture coraasanda@gmail.com
Ms Namhla Charles Social & Welfare Namhlacharles13@gmail.com